Wij helpen bij de juiste stap vooruit in werk en carrière. Voor een optimale dynamische match tussen persoon, werk en organisatie.

Als partner in duurzame HR- ontwikkeling bieden wij coaching, advies en assessments. Persoonlijk, op maat en op een stevig niveau.

Onze Missie

Voor succes en geluk van mensen in werk is aandacht nodig, in verschillende fases in de functie en loopbaan.

Een frisse match, op ieder moment, geeft het beste rendement voor de organisatie en positieve energie. Daar dragen wij met onze aandacht en expertise graag aan bij!

Wij richten ons op keyplayers* van organisaties: stevige mensen die het verschil willen en kunnen maken voor de organisatie waarin ze werken of willen werken. 

We helpen organisaties bij het maken van de juiste match, b.v. in selectiecontext. En ondersteunen keyplayers bij zelfregie en groei in elke fase. Hierbij kijken we samen verder dan de zichtbare kwaliteiten. Ook drijfveren, natuurlijke kracht, onbenut potentieel en remmende energie komen aan bod. We onderzoeken samen hoe de verwachtingen over en weer matchen. Zo kan hij of zij ontwikkeldoelen stellen die passen in de dynamiek van de organisatie, of juist breder. Om zelf gericht stappen te zetten en deze te realiseren.

Op verzoek verbinden we assessment(uitkomsten) met coaching, ook op latere momenten. Geen rapporten meer voor in de la, maar als waardevol vertrekpunt voor persoonlijke groei. 

De keyplayer is zo zelf ‘matchmaker’ en voert de regie over de eigen careercycle. De organisatie profiteert hiervan omdat onnodige stagnatie, uitval en uitstroom worden voorkomen. Win-win!

* vanaf HBO, zware professionals, managers en executives

Manage your Career Cycle!

Je hebt keuzemogelijkheden en regie in je professionele leven.
H
et is zaak dat je op tijd passende stappen zet in je ontwikkeling, groei, vitaliteit, prioriteitenstelling of functie. 

Manage your Career Cycle
Dynamische match individu – organisatie
First match & development

Hoe matcht deze persoon met rol, talent, werkvermogen, werkwaarden en levensdoelen bij de doelen, cultuur en DNA van de organisatie? Hoe is de fit met het team en met stakeholders? Past diens profiel ook in de verwachte toekomstige ontwikkelingen?

En eenmaal gestart, hoe kunnen deze persoon en de organisatie bewerkstelligen dat ‘de landing’ soepel verloopt en vlot tot resultaten komt?

Continuous match & development

Matcht deze persoon bij de huidige doelen van de organisatie en de te verwachten ontwikkelingen? Hoe kan de persoon impact, prestatie en betrokkenheid in en buiten de werkomgeving versterken? En daarmee meer geluk, betekenis en vitaliteit ervaren? Zijn diens skills voldoende future proof? Of welke stappen moeten hiervoor nog concreet worden gezet? Hoe kan dit op een ‘win-win’ manier gebeuren?

 

Next step

Hoe bewaken organisatie en keyplayer na verloop van tijd beweeglijkheid en flexibele inzetbaarheid? Welke groei is mogelijk en/of wenselijk? In dezelfde organisatie, in andere rollen of projecten, in andere organisaties, andere branches, banen of zelfstandig?

Welke concrete stappen ziet de persoon zelf als haalbaar en wenselijk, wat staat beweging nog in de weg en hoe kan de organisatie deze beweging ondersteunen?

 

Kan Beyond the Match iets voor jou of voor jouw organisatie betekenen?

Leg vooral